Uppgiven framför dator

Lästid ca

Är påminnelseavgifter snart ett minne blott?

Konsumentverket stämde Svea Ekonomi för att man ville pröva om förseningsavgifter för konsumentkrediter bryter mot lagen. Nu har domen kommit och Konsumentverket fick rätt.

I juni 2020 skickade Konsumentombudsmannen, KO, in en stämningsansökan mot Svea Ekonomi. Konsumentverket ansåg att förseningsavgifter som Svea Ekonomi har bryter mot lagen. Patent- och marknadsdomstolen har nu meddelat sin dom och förbjuder Svea Ekonomi att ta ut förseningsavgifter.

Vi är nöjda att domstolen tar ställning för konsumenterna i denna fråga. Lagen syftar till att skydda konsumenten mot överdrivna krav på ersättning. Visserligen är konsumenten sen med betalningen, men bolagen har ofta rätt att begära dröjsmålsränta och ersättning för exempelvis betalningspåminnelser.

Johanna Nyblom, processråd vid KO

Som Johanna Nyblom säger på Konsumentverket så har företag enligt lag rätt att ta ut avgift för betalningspåminnelser och dröjsmål. En påminnelseavgift anses därför belasta konsumenten onödigt mycket.

När företag lägger på förseningsavgift ovanpå det kompenserar sig bolaget på konsumenternas bekostnad på ett sätt som inte är förenligt med lagen

Johanna Nyblom

Svea Ekonomi kommer troligtvis att överklaga beslutet från Patent- och marknadsdomstolen som ännu inte vunnit laga kraft.

Om Svea Ekonomi skulle bryta mot förbudet kan ett vite på två miljoner kronor dömas ut.

Ett totalförbjud mot påminnelseavgift kan bli verkligt

Om domen mot Svea Ekonomi står sig även efter en eventuell överklagan kan det få konsekvensen att förseningsavgifter förbjuds helt och hållet för konsumentkrediter i framtiden. Där räknas bland annat snabblån, blancolån och kreditlån in.

Slopade påminnelseavgifter skulle minska kostnaderna för konsumenter som är sena med betalningar och dessutom göra det tydligare vad en kredit faktiskt kan komma att kosta.

Per Eriksson
Per har arbetat inom SMSlån och privatlån sedan 2005. Per ansvarar för utvecklingen av LånUtanUC men skriver även fakta om lån, artiklar och granskar långivare.

Fler nyheter