Skuldindrivning

Lästid ca

De vanligaste skulderna hos Kronofogden

Att ta ett lån för att bekosta ett större köp är vanligt idag. Man köper kanske hus, bil eller investerar i en utbildning. Lånet är till för att klara av ett viktigt köp, men är samtidigt något som ska betalas tillbaka.

De flesta med koll på sin privatekonomi, och med ett låneinstitut eller bank som ger realistiska förväntningar och möjligheter, har aldrig några problem med att låna pengar. Ibland kan dock problem uppstå, när det gäller återbetalning av skulder och lån. Kronofogden är den myndighet som korrigerar skulderna, och driver in dem till säljaren.

Rent generellt har antal skuldsatta personer hos Kronofogden minskat, samtidigt som själva summan på skulderna har ökat. Två teorier finns kring detta. Idag är det ett större antal människor som har jobb och kan betala sina vardagliga kostnader, och som därmed inte hamnar i kläm med höga omkostnader, vilka ska betalas på exempelvis en arbetslöshetsersättning. Samtidigt söker alltfler skuldsanering och går igenom Kronofogdens hårda processer, för att tillslut bli av med sina skulder helt. Att den totala summan ökar kan bero på att de redan skuldsatta inte har kraft att bryta sitt konsumtionsmönster.

De vanligaste skulderna hos Kronofogden

Rent generellt lånar vi svenskar massor av pengar, och många köper saker på avbetalning för att minska den stora, direkta inköpskostnaden. Hos Kronofogden hamnar framför allt skulder när det gäller den hyrda bostaden, och då kan det bli tal om vräkning av hyresgästerna. Även fordonsrelaterade skulder, med allt från obetalda bilköp till parkerings- och tullavgifter. Konkursade företag är alltid en del av det stora skuldberget, och för många har de snabba, enkla lånen blivit en stor skuldfälla. Men självklart är det de obetalda fakturorna för vanlig konsumtion som oftast inte blir betalda.

För de unga skuldsatta finns det klara mönster. Tyvärr är det fler och fler som redan i ung ålder inte har koll på sin privatekonomi, samtidigt som de vid 18 års ålder har alla möjligheter i världen att öppna bankkonton, spela på casino och handla på kredit om de så önskar. De allra vanligaste skulderna bland unga på 18 år är relaterade till körkort, vårdkostnader, näthandel och mobiltelefoni. När åldern stiger till 19 och 20 ser man att skulder kring bilköp gör entré, liksom gymkort och obetalda elräkningar.

Första skulden hos Kronofogden

I sin sammanställning och undersökning höjer Kronofogden ett varnande finger för alla de förstagångs-skuldsatta, och ofta unga personerna. De betalar oftast sin skuld ganska omgående, men det visar sig att många av dem hamnar på skuldlistan vid ett senare tillfälle igen. Här vill Kronofogden gå in med fullkraft och hjälpa till att undervisa och lära ungdomarna att ha koll på sin egen ekonomi, och även berätta vad som kan ske om de inte betalar sina skulder. Det kan till exempel vara svårt att få hyreskontrakt eller banklån senare.

Kronofogden vill göra allt som går för att underlätta och undvika att fler hamnar i skuldfällan, och förbereder nu sitt material där de i positiva ordalag ämnar lära ungdomar att hålla koll på sin ekonomi. De önskar sprida sin kunskap, och samtidigt lära ut bra knep och tillvägagångssätt för att undvika skulder. Det ska vara självklart att ta ett lån när man önskar göra bra investering i livet, och den chansen ökar med en stabil ekonomi, ett ordningssinne och med viljan att göra rätt för sig.

Hur undviker man att hamna i skuldfällan?

Den största delen av skulderna hos Kronofogden består av obetalda räkningar, själva räkningen i sig eller den förseningsavgift som döms ut när man inte har betalat i tid. Att inte ignorera sina räkningar är en viktig punkt. Att spara pengar till nöje och förbrukning är ytterligare ett sätt att tydligt konstatera vad man har för pengar att röra sig med till resor, semester och oviktiga inköp. Med denna grundläggande ekonomiska ordning ger du dig själv en bra start, och stora möjligheter att klara av att låna pengar till det du verkligen behöver.

Per Eriksson
Per har arbetat inom SMSlån och privatlån sedan 2005. Per ansvarar för utvecklingen av LånUtanUC men skriver även fakta om lån, artiklar och granskar långivare.

Fler nyheter