Är inkasso betalningsanmärkning?

Per Eriksson
Per har arbetat inom SMSlån och privatlån sedan 2005. Per ansvarar för utvecklingen av LånUtanUC men skriver även fakta om lån, artiklar och granskar långivare.
Innehåll i guide

Nej, inkassokrav betyder inte att du fått eller kommer få en betalningsanmärkning. En del företag tar hjälp av inkassobolag för att få hjälp att kräva in betalningar. Om inkassobolaget skickar vidare ärendet till Kronofogden kan du få en betalningsanmärkning om du inte betalar eller bestrider.

Har du fått ett inkassokrav ska skulden (räkningen/fakturan) betalas till inkassobolaget. Har du fått krav på inkasso och inte betalar kan inkassobolaget skicka vidare ärendet till Kronofogden. Om du då varken betalar eller bestrider ärendet kan du får en betalningsanmärkning. Hur lång tid det tar innan inkassobolagen skickar vidare ärendet till Kronofogden varierar från inkassobolag till inkassobolag.

Agera om du har betalningsproblem eller är sen med betalningen

Har du fått ett inkassokrav är att inte göra något det sämsta du kan göra. För att undvika en betalningsanmärkning är det bästa du kan göra att kontakta inkassobolaget för att försöka hitta en lösning. Ofta kan inkassobolaget lägga upp en avbetalningsplan om du inte kan betala hela beloppet direkt.

Har du betalat inkassokravet men efter förfallodatumet bör du också kontakta inkassobolaget och informera om det, risken är annars att dom hinner skicka ärendet till Kronofogden som i sin tur kan leda till betalningsanmärkning.

Har du fått felaktigt inkassokrav?

Har du fått ett inkassokrav som du anser är felaktig kan du kontakta inkassobolaget och bestrida kravet. Det kallas även protestera mot kravet. Bestridan kan du skicka genom epost eller om du kan logga in på inkassobolagets hemsida.

Även om du bestrider ett krav kan inkassobolaget skicka ett inkassokrav. Det måste nämligen finnas en saklig grund till att du bestrider inkassokravet. Att du inte har råd att betala en faktura är inte sakligt skäl, vilket däremot en faktura för en vara som du inte beställt är det. Att du kan visa upp att du bestridit kravet är viktigt, därför bör du göra det skriftligt.

God inkassosed

Inkassobolaget måste följa god inkassosed, vilket är allmänna råd som Integritetsskyddsmyndigheten tagit fram. God inkassosed innebär bland annat:

  • Du ska ha minst 8 dagar på dig att betala, räknat från den tag kravet skickades till dig
  • Du bör få som minst 4 bankdagar på dig att betala (eller bestrida), räknat från den dag du antas ha tagit emot kravet
  • I normalfallet måste inkassobolaget skicka ett inkassokrav innan de vänder sig till Kronofogden

Kostnader i samband med inkassokrav

Borgenären (företaget du har en skuld till) får enligt lag ta betalt för vissa kostnader om skulden går till inkasso:

  • Inkassokrav på högst 180 kr
  • Betalningspåminnelse på högst 60 kr (om avgiften framgår i avtalet)
  • Amorteringsplan på högst 170 kr

Vid utebliven eller försenad betalning kan även en avgift för dröjsmålsränta tillkomma. Dröjsmålsränta kan ses som en ersättning som företaget kan ta ut för att kompensera för inkomstbortfall och extra arbete som krävs för att hantera skulder från obetalda fakturor. Dröjsmålsräntan kan i princip vara hur hög som helst men den kan samtidigt ogiltigförklaras om den är orimligt hög och ärendet hamnar i tvistemål.

En liten skuld på exempelvis 2000 kr kan stiga många procent om fakturan inte betalas och om det tillkommer påminnelseavgift, dröjsmålsränta och inkassokrav. Kan du inte betala en faktura i tid måste du kontakta företaget eller inkassobolaget och försöka hitta en lösning, annars riskerar du att få betalningsanmärkning.

Alla frågor och svar