Vad är en betalningsanmärkning?

Per Eriksson
Per har arbetat inom SMSlån och privatlån sedan 2005. Per ansvarar för utvecklingen av LånUtanUC men skriver även fakta om lån, artiklar och granskar långivare.
Innehåll i guide

En betalningsanmärkning (prick) är en anteckning om att du inte skött dina betalningar eller betalat en skuld i tid. Det finns olika anmärkningar du kan få om du inte betalar en skuld i tid.

För privatpersoner registreras vanligtvis en betalningsanmärkning i tre år (36 månader). En betalningsanmärkning uppkommer först om Kronofogden eller domstol meddelar ett utslag, att skulden fastställs och du får ett betalningsföreläggande.

Betalningsanmärkningar registreras hos de olika kreditupplysningsföretagen och inte hos Kronofogden. Kreditupplysningsföretagen bestämmer själva hur länge en anmärkning finns kvar och de kan göra olika bedömningar.

Du får inte automatiskt en betalningsanmärkning bara för att ett krav går vidare till inkasso eller Kronofogden. Så länge du bestrider (protesterar) eller betalar inom angiven tid får du ingen betalningsanmärkning. Det är om du inte gör något alls, det vill säga betalar skulden eller meddelar om felaktigt krav, som Kronofogden meddelar ett utslag.

Om Kronofogden fastställer att du är betalningsskyldig gör Kreditupplysningsföretagen en anteckning att du inte betalat en skuld i tid och du får det som kallas betalningsanmärkning.

Går ärendet till domstol kan du också få betalningsanmärkning om du inte svarar på stämningsansökan eller om du uteblir från förhandlingen.

Betalningsföreläggande

Verkställs ett betalningsföreläggande av Kronofogden används det för att tvinga dig betala. Det kan exempelvis göras genom att din lön tas i anspråk (löneutmätning) eller utmätning av dina tillgångar.

Har du en aktiv skuld till Kronofogden är det i princip omöjligt att bli beviljad lån, även snabblån och mikrokrediter. Beroende på typ av anmärkning och hur gammal den är kan långivare bevilja lån även med betalningsanmärkning.

Såhär blir en obetald räkning en betalningsanmärkning

  1. Du får en pappersfaktura eller elektronisk räkning, vanligtvis med 15–30 dagars förfallodatum.
  2. Betalar du inte räkningen får du i regel en eller flera betalningspåminnelser. En påminnelseavgift om högst 60 kr kan adderas. Företag har dock ingen skyldighet att skicka en betalningspåminnelse.
  3. Betalar du inte betalningspåminnelsen kan företaget skicka skulden till ett inkassobolag eller till Kronofogden. Går den till inkasso tar inkassobolaget över skulden och du kan få en ytterligare kostnad på högst 180 kr i inkassoavgift.
  4. Betalar du inte skulden till inkassobolaget kan den skickas till Kronofogden, som i sin tur skickar ett betalningsföreläggande.
  5. Nu måste du antingen betala skulden till Kronofogden eller bestrida den. Gör du inget av det beslutar Kronofogden ett utslag som registreras hos kreditupplysningsföretagen och du får en betalningsanmärkning.

Får du betalningspåminnelse eller betalningsföreläggande är det viktigaste att du betalar eller hör av dig till företaget, inkassobolaget eller Kronofogden och agerar istället för att strunta i det och tro att situationen löser sig av sig själv.

Anmärkning i missbruksregistret

Utöver betalningsanmärkningar som registreras hos kreditupplysningsföretagen finns det även ett privat register för banker och kreditgivare där anmärkningar om misskötta krediter kan registreras under vissa förutsättningar.

Missbruksregistret är endast tillgängligt för kreditinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn och det är endast dessa som kan rapportera in dig i registret om du missbrukar en kredit.

Även om inte vilka företag som helst har tillgång till missbruksregistret kan en anmärkning där ändå få konsekvenser som påverkar dina möjligheter att ta krediter så länge du är med i registret.

Uppgifter om missbrukat ett konto eller en kredit finns registrerat i missbruksregistret i tre år från den dag som kreditgivaren eller banken avslutade kontot. Uppgifter om en missbrukad kontokredit registreras i två år från den dag krediten avslutades.

Alla frågor och svar