Hur fungerar det med inkasso?

I alla former av affärer är det viktigt att få betalt för de varor eller tjänster som levererats. Trots allt är detta en förutsättning för att ett företag i förlängningen ska kunna överleva och sköta sin verksamhet, utan intäkter går det inte heller att klara utgifterna. Om en kund inte betalar använder sig företagen av något som kallas inkasso. Ett inkassobolag har sedan till uppgift att inkassera de fordringar som inte betalas av kunderna.

Stora företag sköter ofta sitt eget inkasso, medan de mindre bolagen som regel lämnar bort detta till specialiserade företag som hanterar inkassoärenden åt dem mot en viss avgift. På så sätt slipper småföretagarna att driva in pengar på egen hand; en uppgift som kan kännas jobbig och riskera förstöra relationen med kunden samtidigt som det tar mycket tid i anspråk. Vad innebär då inkasso för dig som konsument? Det ska vi titta på nedan.

Om du inte betalar

När du handlar något mot faktura har du en viss tid på dig att betala den; en tidsgräns som vanligen brukar variera mellan 10 till 30 dagar. Skulle du inte ha betalat fakturan inom angiven tid kommer du få en påminnelse. Då har du som regel ett visst antal dagar på dig att betala påminnelsefakturan, som består av beloppet från originalfakturan samt oftast någon form av förseningsavgift (vanligen en dröjsmålsränta på ett visst antal procent).

Skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att betala bör du alltid kontakta den som skickat fakturan; kanske kan ni komma överens om förlängning av betaltiden eller liknande. Om du bara låter påminnelsefakturan vara kan det antingen komma en ny påminnelse - eller ett inkassokrav. Att fakturan har gått till inkasso innebär att den har hamnat hos en avdelning som arbetar med att driva in pengar för obetalda fakturor. I det här läget har du ännu inte fått någon betalningsanmärkning.

Vad händer med fakturan hos inkasso?

När fakturan har hamnat hos inkasso kommer du inom kort få ett brev därifrån om att de har tagit över betalningsärendet från det företag du handlat av. I brevet beskrivs vad du förväntas göra för att ärendet inte ska gå vidare till Kronofogden och indrivning. Självklart är din uppgift här att betala det du är skyldig, inklusive vissa omkostnader, inom en viss angiven tid. Du får också ta del av juridisk information om vad som händer i nästa steg om du inte betalar.

Det viktigaste i det här läget är att betala det du är skyldig så snart som möjligt, eftersom du vill undvika att hamna hos Kronofogden och därmed få en betalningsanmärkning. Skulle du ha problem med att betala är det viktigt att du kommunicerar med inkassobolaget; ofta har du möjlighet att få ytterligare några dagar på dig att betala. Kanske kan du också få möjlighet att delbetala den summa du är skyldig men det får du som sagt göra upp med inkasso.

Har du väl fått en betalningsanmärkning kan du få svårt att exempelvis teckna abonnemang, köpa varor på avbetalning eller ta lån. Vissa SMS-lån kan godkänna din ansökan även om du har en eller flera betalningsanmärkningar, beroende på faktorer som vad anmärkningen beror på och hur länge sedan den tillkom.

Fler frågor om Låna pengar

Alla frågor & svar

Per Eriksson
  • Per Eriksson
  • Utvecklare/skribent på Lanutanuc.com
  • Publicerad
  • Uppdaterad