KALP-kalkyl – vad är det?

Per Eriksson
Per har arbetat inom SMSlån och privatlån sedan 2005. Per ansvarar för utvecklingen av LånUtanUC men skriver även fakta om lån, artiklar och granskar långivare.
Innehåll i guide

För dig som ska ansöka om ett lån kan det vara smart att göra en så kallad KALP-kalkyl, det vill säga en kvar-att-leva-på-kalkyl. KALP står nämligen för "kvar att leva på", vilket är en uträkning som banker och långivare använder sig av då de vill ta reda på din ekonomiska situation. Detta gör de för att mäta din återbetalningsförmåga.

Din återbetalningsförmåga är i sin tur avgörande för om och hur mycket du kan få låna. Genom att göra denna uträkning kan långivare säkerställa att du som låntagare inte riskerar att överbelåna dig själv, vilket är en trygghet för såväl dem som för dig. Beroende på vilken bank eller långivare du vänder dig till kan kravet på KALP – kvar att leva på – variera.

Långivare använder sig av olika kalkyler och ger dig då olika resultat. Något som däremot är gemensamt för samtliga långivare är att du som ansöker om lånet måste ha en positiv summa kvar på kontot efter att dina kostnader dragits av, annars blir du inte godkänd lånet.

När man räknar ut denna KALP-kalkyl ställer man dina inkomster i förhållande till dina utgifter. Där räknas såväl räntor som boendekostnader och övriga levnadskostnader in, så som transport, boende, underhåll och barnsomsorg. Kalkylen ger dig sen ett svar på hur mycket du har kvar att leva på i slutet av varje månad och om du har råd att betala ett visst lån.

Vad innebär en KALP-kalkyl?

KALP står för Kvar Att Leva På, vilket i sig är själva syftet med att denna kalkyl görs. Man vill helt enkelt räkna ut hur mycket du som låntagare eller ni som hushåll har kvar att leva på efter att era utgifter betalats, något som i sin tur ger ett svar på vilka återbetalningsmöjligheter ni har då ni ansöker om ett lån.

De utgifter som räknas i kalkylen är räntekostnader, boendekostnader och övriga levnadskostnader som är svåra att komma undan. Uträkningen görs för att såväl ni som den långivare ni vill ansöka om lån hos ska få en bild av om du eller ni har möjligheten att betala tillbaka ett lån, och då hur stort detta kan vara.

Varför göra en kvar- att- leva- på- kalkyl?

Att man gör denna KALP-kalkyl beror inte bara att det ska kännas tryggt och säkert för banken att låna ut pengar till dig som potentiell låntagare. Utan denna uträkning görs även för att du som låntagare ska undgå risken att bli överbelånad.

Genom att utvärdera din ekonomiska situation och beräkna dina oundvikliga utgifter kan såväl du som banken få en bild av vilka återbetalningsmöjligheter du faktiskt har, något som i sin tur blir avgörande för det lån du kan bli beviljad.

Kritik för orimliga krav på KALP-kalkyler

Långivare och banker har flera gånger fått mycket kritik från olika håll för att de har för höga och orimliga krav på KALP-kalkylerna, vilket gör att många låntagare blir nekade lån eller inte får låna mer än ett visst belopp.

Kritiken har ofta pekat på att fasta och rörliga kostnader i KALP-kalkylerna är betydligt högre än de är i verkligheten.

Hur gör man en kalp kalkyl?

Trots att denna uträkning av inkomster i förhållande till utgifter många gånger är nödvändig att göra inför en låneansökan är det inte helt lätt att göra en sådan kalkyl.

Detta beror till stor del på att det i kalkylerna ska ingå en hel del uppgifter som kan vara rätt svåra att både hålla koll på, hitta och räkna ut, så som räntekostnader, boendekostnader och levnadskostnader. Svårigheten med denna kalkyl beror dock också på att olika långivare ställer olika krav och använder sig av olika uträkningar, vilket då även ger olika resultat.

Exempel på KALP-kalkyl

Exempel på en KALP-kalkyl

Något som däremot är ett faktum är att du som låntagare måste ha en plussumma på ditt konto för att du ska bli beviljad ett bolån överhuvudtaget.

Ladda ner mall för KALP-kalkyl

LånUtanUC har tagit fram en enkel mall som du kan ladda ner för att göra en KALP-kalkyl. I mallen anger du totala inkomster, fasta och rörliga utgifter så kan du enkelt se hur mycket du har kvar att leva på varje månad.

De fasta utgifterna är i regel enkla att lista, det svåra kan vara rörliga utgifter som varierar. Våran mall är är enkel och baseras på en person. Vill du räkna på flera personer kan du enkelt redigera mallen och lägga till kolumner, tänk dock på att även formeln måste göras om i så fall.

Ladda ner KALP-mall

Schablonbelopp kan användas

Vissa långivare använder sig av schablonbelopp istället för att räkna på kostnader som anges i en låneansökan när dom gör en KALP-kalkyl. Schablonbeloppen tar dom då från Konsumentverkets kostnadsberäkningar.

Konsumentverket gör varje år beräkningar för vad som är en rimlig kostnad för några av hushållens utgiftsområden. Beräkningarna utgår ifrån vad som vanligtvis behövs för att leva ett bra vardagsliv, oberoende av hushållets inkomster

Konsumentverkets kostnadsberäkningar är behovsbaserade och inte inkomstbaserade. Det är bland annat boende, mat, kläder, fritidsaktiviteter, försäkringar, telefon och personlig hygien som ingår i Konsumentverks utgiftsposter.

Hur mycket ska man ha kvar att leva på?

En fråga som många ofta ställer sig inför att, eller i samband med, att de ska ansöka om ett lån är hur mycket man egentligen ska ha kvar att leva på. Inte bara för att få bankens godkännande utan även för att hela situationen ska vara möjlig för dig att hantera utan att ditt lån ska leda till ekonomiska svårigheter.

Beroende på vilken långivare du vill ansöka om lån hos kommer kraven på resultatet av din beräknade kvar-att-leva-på-kalkyl variera. Somliga långivare erbjuder lån till de med låga marginaler, medan andra ställer väldigt mycket högre krav på den summa som blir kvar efter samtliga utgifter.

Det är möjligt för de allra flesta att få godkänt för ett ån. Det gäller bara att du ska hitta en långivare som accepterar din ekonomiska situation. Tänk på att kraven för uträkningarna kan variera beroende på om det gäller en ensam låntagare eller om det gäller ett helt hushåll.

Viktigt med korrekt information

Du bör aldrig ange felaktiga uppgifter i en låneansökan bara för att öka dina chanser om att få ett godkännande. Det kommer bara leda till att du själv får ekonomiska problem, för det är trots allt du som ska klara av att betala tillbaka lånet enligt de överenskommelser ni gjort. Se till att dina uppgifter fylls i korrekt för att undvika problem får både dig och långivaren.

Alla frågor och svar