Lån med borgensman?

Per Eriksson
Per har arbetat inom SMSlån och privatlån sedan 2005. Per ansvarar för utvecklingen av LånUtanUC men skriver även fakta om lån, artiklar och granskar långivare.
Innehåll i guide

Att ansöka om ett lån med borgensman är i princip samma sak som att ansöka om ett lån med en medlåntagare. Skillnaden mellan de två tillsatta låntagarna är att man mer specifikt säger att en borgensman går i god för dig som huvudlåntagare, medan man med en medlåntagare säger att det är en andra, lika ansvarig part i lånet.

Genom att ta hjälp av en borgensman kan du som låntagare öka dina chanser om att få lånet beviljat – din borgensman innebär extra säkerhet för banken då hen går i god för dig om du själv inte skulle ha möjlighet att betala. Att ta ett borgenslån kan alltså underlätta väldigt.

Vad innebär att låna med borgensman?

När du ansöker om ett lån med borgensman innebär det att du som låntagare tar hjälp av en annan person för att gå lånet godkänt. Detta kan exempelvis vara nödvändigt då du själv inte uppfyller de krav som banken har för att du ska få lånet beviljat, så som om du har för låg kreditvärdighet eller om du saknar betalningsförmåga.

Vad är en borgensman?

En borgensman är den person som går i god för dig då du vill ansöka om ett lån men har svårt att få det beviljat på egen hand. Detta är vanligen en nära vän eller familjemedlem, men kan även vara en partner, sambo, en bekant, osv.

Tack vare att denna borgensman går i god (även kallat gå i borgen) för dig som huvudlåntagare får banken en extra säkerhet i lånet – de kan då gå med på att låna pengar till dig trots att du själv egentligen inte är en godkänd låntagare.

I och med att detta också innebär att borgensmannen tar exakt samma ansvar som huvudlåntagaren när det kommer till att återbetala lånet till banken innebär lån med borgensman samma sak som lån med medsökande eller medlåntagare. Det är bara själva uttrycket som har någorlunda olika innebörd vid första anblick.

Vem kan bli borgesman?

Hur smidigt och enkelt det än må låta att ta hjälp av en borgensman för att få ökade chanser om en godkänd låneansökan så är det en process som ställer en hel del krav, både på dig som låntagare och på borgensmannen i fråga.

De krav som ställs på en borgensman är dock väldigt mycket högre än de som ställs på låntagaren. De olika kraven kan skilja sig åt mellan olika långivare, men några generella grundläggande krav som ställs på borgensmannen är att hen:

  • Är minst 18 år gammal
  • Inte har några betalningsanmärkningar
  • Saknar skuld hos Kronofogden
  • Har god inkomst
  • Har en kreditvärdighet som är hög

Borgenär?

Ett uttryck som många vanligen blandar ihop med borgensman, till skillnad från det i princip likadana uttrycket medlåntagare, är borgenär. Det finns däremot en väldigt stor skillnad mellan att vara borgensman och att vara borgenär, och det är att en borgenär är en person som äger en skuld mot en annan.

Detta kallas också för fordringsägare, och har alltså en helt annan innebörd än både borgensman och medlångtagare eller medsökande.

Att gå i borgen - vad är det?

Att gå i god för och att gå i borgen för betyder samma sak. När man säger att en borgensman går i god för dig som låntagare menar man alltså att hen går i borgen för dig. Det i sig innebär att det är denna borgensman som är ansvarig för skulden i lånet, där denna tillsatta låntagare delar ansvaret med dig.

Med andra ord är det väldigt likt principen om att låna med en medlåntagare, där både huvudlåntagare och den extra låntagaren är lika ansvariga när det kommer till att återbetala lånet till banken.

Denna borgensman blir därmed också den som är återbetalningsskyldig av lånet om det skulle visa sig att du som låntagare inte har möjligheten att själv betala lånet. Även det är en trygghet för banken, som då kan känna sig lugna med vetskapen om att pengarna trots allt kommer betalas tillbaka enligt avtal.

Borgensmannen har regressrätt

Om det skulle visa sig att huvudlåntagaren av någon anledning har svårigheter med, eller inte alls möjligheten att betala av lånet är det som sagt borgensmannen som blir skyldig att betala det. Däremot innebär denna följd också att du som borgensman har regressrätt.

Regressrätt innebär i sin tur att du som får betala tillbaka lånet till banken har rätt att kräva lånesumman från huvudlåntagaren, och att hen då när det finns möjlighet måste återbetala lånet till dig.

Så trots att du som borgensman kan bli betalningsskyldig till banken har du alltid rätten att få pengarna av den som tog lånet från början, oavsett hur lång tid det kan ta. Detta är en väldig säkerhet för den som erbjuder sig att hjälpa till med lånet.

Varför ansöka om ett borgenslån?

Så varför är det egentligen nödvändigt att ansöka om ett så kallat borgenslån? Är det inte bara lättare att ansöka om ett lån på egen hand? Svaret på den frågan är faktiskt i väldigt många fall nej – det är inte alla som har möjligheten att ansöka om ett lån på egen hand.

Eller rättare sagt så är det inte möjligt för alla att få en låneansökan godkänd då man ansöker om lånet på egen hand. Detta kan bero på att personen i fråga av en eller flera anledningar inte lever upp till de krav som banken ställer på sina låntagare. Sådana krav kan gälla såväl ålder som kreditvärdighet och betalningsförmåga.

Om denna person istället då väljer att ansöka om att ha med en borgensman på sitt lån, som i sin tur uppfyller bankens krav, är chanserna väldigt mycket större att lånet blir beviljat. Tack vare att denna borgensman går i god för huvudlåntagaren, och därmed är ansvarig att själv betala lånet om låntagaren får problem, innebär det extra säkerhet för banken.

Att bli borgensman - så går du tillväga!

Vill du gå i borgen för en låntagare som av någon eller flera anledningar inte kan få lånet godkänt på egen hand krävs det inte särskilt mycket för att lyckas. Det enda som i princip krävs är att du tillsammans med huvudlåntagaren kontaktar banken och meddelar vad ni önskar göra.

Banken börjar då med att göra en kreditprövning på dig som potentiell borgensman, där de då kan se om du har möjligheten att ansvara för och betala tillbaka lånet själv om låntagaren får förhinder. Är din betalningsförmåga och allmänna ekonomi god, samt att du har god kreditvärdighet är sannolikheten stor att du blir godkänd.

Följande steg är att ni gemensamt skriver på om detta beslut, att du ska gå i borgen för en viss låntagare och ett visst lån, så att banken har ett skriftligt bevis på det. Det är inte helt ovanligt att detta skrivs in i skuldebrevet.

Är det möjligt att ha fler än en borgensman?

Att ha fler än en borgensman är i många fall helt möjligt. Ni kan själva avgöra hur ansvaret och återbetalningsskyldigheten gentemot lånet ska fördelar sinsemellan – vanligast är dock att det delas lika mellan alla, och att alla därmed har samma ansvar och återbetalningsskyldighet.

Dödsfall vid borgenslån - vad gäller?

En vanligt förekommande fråga, som också kan vara bra att veta om då du vill ansöka om ett borgenslån, är just vad som händer vid dödsfall. Detta skiljer sig nämligen åt beroende på om det gäller låntagaren eller borgensmannen.

Låntagaren avlider

Om låntagaren avlider innebär det att skulden till banken automatiskt överförs till dödsboet. Skulle det däremot visa sig att dödsboet och de pengar eller tillgångar som finns där inte är tillräckliga för att betala av skulden (lånet) kan borgensmannen bli skyldig att betala. Detta enligt ett borgensåtagande.

Borgensman avlider

Precis som att låntagarens skuld överförs till dess dödsbo om personen i fråga avlider så överförs borgensmannens ansvar till dennes dödsbo vid dödsfall. För att avskriva denna skuld och det borgensansvar som nu vilar på dödsboet krävs det att lånet på något sätt avlöses, eller att man tillför en annan säkerhet.

Detta kan man exempelvis göra genom att sätta till en ny borgensman, som i sin tur då är ansvarig för denna skuld och att tillsammans med låntagaren betala av lånet till banken (om låntagaren har möjligheten till det). Är det inte möjligt att hitta en ny lösning som uppfyller bankens krav kan ärendet beprövas.

Alla frågor och svar