Finansinspektionen

Lästid ca

Nya riktlinjer för kreditprövningar på gång

I början av oktober släppte Finansinspektionen rapporten Svenska konsumtionslån där det framgår att allt fler nya låntagare får inkassokrav. Det visar på brister i kreditprövningar och Finansinspektionen kommer nu jobba med att ta fram nya skärpta och förtydligande riktlinjer för hur de bör genomföras.

Redan i början av året rapporterade Finansinspektionen (FI) att man vill få fram ett samordnat kreditsystem och synliggöra låntagarens alla skulder vid kreditprövning. Syftet skulle vara att långivarna på så vis ska få bättre bild av låntagarens kreditvärdighet. Än finns inga nya rapporter kring FIs arbete med ett samordnat kreditsystem, vi väntar med spänning på nästa Konsumentskyddsrapport som bör släppas i början av 2021.

I rapporten Svenska konsumtionslån framgår det att stora lån växer men också att små lån växer ännu snabbare. Samtidigt visar FIs kartläggning att 4,5 procent av nya låntagare får inkassokrav inom de första månaderna. Många låntagare får betalningsproblem och detta är en indikation på svag betalningsförmåga. Samma siffra för låntagare under 25 år ligger på 8 procent. Det kan vara ett tecken på bristande kreditprövningar och att de inte fungerar som de ska enligt FI. FIs siffror är hämtade från 2019 och först nästa år kommer vi få se hur covid-19 har påverkat lånebeteenden.

FI har nu startat en utredning av 6 banker och kreditinstitut där FI tittar på deras kreditprövningar vid blancolån för att se om dom följer regelverket.

FI kommer även se över regelverket för kreditprövningar för att det ska vara ännu tydligare. FI räknar med att komma fram med nya riktlinjer under våren 2021. Det kommer innebära en skärpning men framförallt ett förtydligande om vad som bör gälla. Riktlinjerna kan exempelvis innefatta:

  • Hur en kreditprövning ska genomföras
  • Vilken information behöver hämtas för att bedöma låntagarens betalningsförmåga

Vår syn på skärpta riktlinjer för kreditprövningar

Blancolån har i regel mycket större krav på kreditvärdighet än vad det är på snabblån. Enligt FIs rapport är det inte bara på snabblån som många låntagare får inkassokrav, det sker i stor utsträckning även på blancolån, vilket är lite oroväckande.

Hur varje långivare bedömer kreditvärdighet vet vi inte men vi får med jämna mellanrum information om att långtagare blir beviljade lån trots att de redan har många andra lån, har betalningsanmärkningar eller till och med befintligt lån hos den långivare man ansöker hos. Vår uppfattning är att kreditprövningar inte alltid görs så noggrant och skärpta krav kan absolut behövas för att minska antalet lån som går till inkasso.

Per Eriksson
Per har arbetat inom SMSlån och privatlån sedan 2005. Per ansvarar för utvecklingen av LånUtanUC men skriver även fakta om lån, artiklar och granskar långivare.

Fler nyheter