Vad är högkostnadskredit?

Per Eriksson
Per har arbetat inom SMSlån och privatlån sedan 2005. Per ansvarar för utvecklingen av LånUtanUC men skriver även fakta om lån, artiklar och granskar långivare.
Innehåll i guide

Alla lån som har en effektiv ränta på 30 procent eller mer över Riksbankens referensränta räknas som högkostnadskrediter.

Referensräntan är för närvarande 0,00 procent, vilket betyder att alla lån som idag har en effektiv ränta på 30 procent eller högre räknas som högkostnadskrediter.

Begreppet högkostnadskredit kom in i konsumentkreditlagen från och med 1/8 2018 då Regeringen införde skärpta krav på snabblånens räntor och kostnader.

Sveriges Regering ville införa begreppet högkostnadskredit för att avskräcka konsumenter från att ta lån med höga räntor och avgifter samtidigt som den nya konsumentkreditlagen skärpte villkoren gällande hur dyra lånen fick vara.

Varningstexter för högkostnadskrediter

Från och med den 1: a juli 2019 måste en varningstext visas i samband med att en högkostnadskredit marknadsförs. Kraven kommer från Konsumentverket och sajter som erbjuder eller marknadsför högkostnadskrediter och inte har med varningstext kan få rättsliga påföljder.

Varningstext om högkostnadskredit

Exempel på varningstext om högkostnadskredit.

Alla frågor och svar